مدرسه مشهد ، مدرسه کاردرمانی مشهد ، مدرسه پسرانه مشهد

مدرسه مشهد

مدرسه نهال دانش ، مدرسه پسرانه مشهد است که به طور ویژه و اختصاصی به درمان همراه با آموزش می‌پردازد. این مدرسه مشهد با استفاده از کاردی مجرب و با برنامه های دقیق آموزشی، تمرین هایی را برای دانش آموزان مقاطع مختلف ارائه میکند. این تمرین ها بر اساس توانایی و نیازمندی های هر دانش […]

  • نکات و مقالات آموزشی
  • 04 شهریور 1398
مطالعه بیشتر