جهت تماس با مدرسه نهال دانش مشهد می‌توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید.

مدرسه نهال دانش با رویکرد آموزشی، تمرکز بر توانمندسازی دانش آموزان با هدف درمان آنها دارد.

 

تلفن مدرسه : ۳۸۸۱۶۸۳۴-۰۵۱

مدیریت مدرسه: ۰۹۱۵۵۰۷۹۹۲۸

بخش مشاوره مدرسه: ۰۹۹۱۷۶۱۹۵۳۵

بخش توانمندسازی مدرسه: ۰۹۱۵۵۰۰۹۲۷۹

 

جهت آشنایی بیشتر با مدرسه لطفا به صفحات درباره نهال دانش و یا مدرسه مشهد مراجعه کنید.